NAUJAI PATVIRTINTI VAIKO MAITINIMO NORMŲ IKIMOKYKLINĖJE

ĮSTAIGOJE ĮKAINIAI NUO 2023-09-01 

 

Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą lopšelio grupėse: 

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 2,70 Eur;
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 2,02 Eur;
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 1,90 Eur;
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)1,22 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) 0,80 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai) 0,68 Eur.

 

Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą darželio grupėse:

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 3 Eur;
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)– 2,26 Eur;
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 2,10 Eur;
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)– 1,36 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)– 0,90 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai)– 0,74 Eur.

 

Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą priešmokyklinėse grupėse:

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 3,94 Eur (pietų kainą 2,30 Eur kompensuoja valstybė);
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)–  3,20 Eur (pietų kainą 2,30 Eur kompensuoja valstybė);
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 3,04  Eur (pietų kainą 2,3  Eur kompensuoja valstybė);
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)– kompensuoja valstybė – 2,30 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)– 0,90 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai) – 0,74 Eur.

 

Skaičiuojamas papildomas 9,50 Eur mokestis už mėnesį (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų mokesčio lengvatų).

 

Įkainiai paruošti remiantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymu: 2021 m. spalio  28 d. Nr. T1-259; 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90; 2023 m. rugpjūčio 18 d. Nr. DE-513.

 

Mokestis už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos internetiniu mokėjimo pavedimu arba „Perlo“ terminaluose, gavus mokėjimo kvitą (el. paštu).

 

Tėvai, kurie moka darželio mokesčius už vaiko išlaikymą internetiniu mokėjimo pavedimu, mokėjimo pavedime:

turi nurodyti vaiko, už kurį moka:

 1. pirmą vardo raidę;
 2. pavardę;
 3. lankomos grupės pavadinimą.

Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS: Dėl lėšų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS: Dėl lėšų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo.

Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu.

Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS: Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1 – 259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo: pakeitimo

Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS: Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS: Dėl Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašo patvirtinimo