NAUJAI PATVIRTINTI VAIKO MAITINIMO NORMŲ IKIMOKYKLINĖJE

ĮSTAIGOJE ĮKAINIAI NUO 2022-09-01 

Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą lopšelio grupėse: 

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 2,70 Eur;
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė) – 2,02 Eur;
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 1,90 Eur;
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)1,22 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė) 0,80 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai) 0,68 Eur. 

Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą darželio grupėse:

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) – 3 Eur;
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)– 2,26 Eur;
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 2,10 Eur;
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)– 1,36 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)– 0,90 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai)– 0,74 Eur.

 Mokestis už vaiko vienos dienos maitinimą priešmokyklinėse grupėse:

 1. Maitinimas 3 kartus (pusryčiai, pietūs, vakarienė) –3,64 Eur (pietų kainą 2 Eur kompensuoja valstybė);
 2. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)– 2,90 Eur (pietų kainą 2 Eur kompensuoja valstybė);
 3. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)– 2,74 Eur (pietų kainą 2 Eur kompensuoja valstybė);
 4. Maitinimas 1 kartą (pietūs)– kompensuoja valstybė – 2 Eur;
 5. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)– 0,90 Eur;
 6. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai) – 0,74 Eur. 

Mėnesinis mokestis už ugdymo išlaidas – 7,50 Eur.

Įkainiai paruošti remiantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais: 2021 m. spalio  28 d. Nr. T1-259; 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90; 2022 m. rugpjūčio 26 d. Nr. DE-870.

Mokestis už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos internetiniu mokėjimu arba „Perlo“ terminaluose, gavus mokėjimo kvitą. Mokesčiai į kasą nebėra priimami. 

Tėvai, kurie moka darželio mokesčius už vaiko išlaikymą internetu, mokėjimo pavedime

turi nurodyti vaiko, už kurį moka:

 1. pirmą vardo raidę;
 2. pavardę;
 3. lankomos grupės pavadinimą.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS: Dėl lėšų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo.

Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS: Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1 – 259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo: pakeitimo

Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS: Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ĮSAKYMAS: Dėl Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo aprašo patvirtinimo