MOKYKLOS TARYBA

 1. Rolanda Kubilinskienė – mokytoja, pirmininkė;
 2. Albina Narmontienė – mokytoja;
 3. Kristina Serepinė – mokytoja;
 4. Jolanta Uščinienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 5. Ingrida Ripkauskienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 6. Rūta Bubulienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 7. Kristina Spalvienė – mokytojos padėjėja, darželio bendruomenės atstovė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 1. Jolanta Adomauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 2. Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Regina Montvydienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Brigita Stanevičienė – logopedė;
 5. Nijolė Gedrimienė – Plungės visuomenės sveikatos biuro specialistė;
 6. Santa Norbutė – specialioji pedagogė-logopedė

VGK sekretorė – Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 1. Asta Plataunienė – direktorė, pirmininkė;
 2. Regina Drungėlienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Daiva Kiauleikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Jolanta Spiridonovienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Gintarė Tarvydienė – lopšelio-darželio ,,Saulutė‘‘ tėvų atstovė;
 6. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus, vyriausioji specialistė.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 1. Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
 2. Inga Rimeikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Daiva Rožnienė – mokytojo padėjėja.

DARBO GRUPĖS:

Priemonių pirkimo prioriteto sudarymo

1. Jolanta Spiridonovienė,

2. Rolanda Kubilinskienė,

3. Vilija Pilibavičienė.

Darnios mokyklos veiklų vykdymo

1. Regina Drungelienė,

2. Laima Salienė,

3. Vida Latakienė.

Gamtosauginio projekto rengimo ir įgyvendinimo

1. Jolanta Adomauskienė,

2. Vida Latakienė,

3. Lolita Liaudanskienė,

4. Asta Plataunienė

Aktyvios mokyklos veiklų vykdymo

1. Ingrida Gripiokina,

2. Laima Ringienė,

3. Jolanta Spiridonovienė.