1,5 – 3 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Rumbutienė, Rolanda Kubilinskienė

Tel. +370 647 03520

1,5 – 3 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Tamošauskienė, Zita Lukauskienė

Tel. +370 648 06080

1,5 – 3 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Deimantė Adomavičiūtė, Inga Rimeikienė, Rita Rumbutienė

Tel. +370 671 17343

2 – 4 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Latakienė, Simona Lukienė

Tel. +370 604 68233

3 – 4 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Danguolė Kubilienė, Regina Montvydienė

Tel. +370 604 86627

4 – 5 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Elena Alonderienė, Regina Drungėlienė, Rolanda Kubilinskienė

Tel. +370 606 35009

4 – 5 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Albina Narmontienė, Vilija Pilibavičienė

Tel. +370 670 54176

5 – 6  METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolanta Spiridonovienė ir Inga Rimeikienė

Tel. +370 602 33562

5 – 6 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Ingrida Gripiokina, Regina Montvydienė, Zita Lukauskienė

Tel. +370 607 73641

5 – 6 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Laima Ringienė, Simona Lukienė, Zita Lukauskienė

Tel. +370 679 87804

6 – 7 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ 
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Laima Salienė, Vilija Pilibavičienė

Tel. +370 607 06619

Jungtinė 5-6 METŲ ir 6-7 METŲ AMŽIAUS GRUPĖ
Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Kiauleikienė, Regina Drungėlienė

Tel. +370 628 10494