Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė

Birutė Razutienė

Biografija

Gimė 1958 m. liepos 12 d. Rusijoje, Kaliningrado srityje.

1976 m. baigė Švėkšnos vidurinę mokyklą, Šilutės raj., Po mokyklos baigimo, vienerius metus dirbo Švėkšnos sanatorinėje mokykloje – internate, auklėtoja. 1981 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą. Mokykloje ir institute aktyviai sportavo.

Nuo 1981 m. dirba ikimokyklinio ugdymo įstaigose: Vilniaus lopšelyje – darželyje Nr. 33, auklėtoja, Vilniaus lopšelyje – darželyje Nr. 94, metodininke, Plungės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“, metodininke, Plungės lopšelyje – darželyje „Raudonkepuraitė“, auklėtoja, metodininke. Nuo 1991 m.-  Plungės lopšelyje – darželyje „Saulutė“, direktore.

Ištekėjusi. Du vaikai –  Dovilė, Ignas. Vaikai sukūrę savo šeimas.

 Pomėgiai: sodybos aplinkos formavimas, augalų priežiūra, dainavimas, krepšinis, poilsis gamtoje, kelionės.


ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorius Birutė Razutienė Telefonas

8 691 87 011

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Janina Gramauskienė Telefonas

8 671 17 316;

8 448 72 387.

El. paštas

saulute@plunge.lt

info@saulutedarzelis.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Janina Lukošienė
Sekretorius-raštvedys Sandra Jonikavičienė
Sekretorius-raštvedys Rūta Čiuželienė
Logopedas Brigita Stanevičienė
Mitybos oganizatorius Loreta Budreckienė

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]