Plungės lopšelio – darželio „Saulutė” direktorė

Asta Plataunienė

Tel. +37069187011

El.p. asta.platauniene@gmail.com

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1989 m.-1995 m.      Šiaulių pedagoginis institutas,Vilniaus g. 88, Šiauliai LT- 76285, suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

2009-12- 01             Suteikta pradinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė  kategorija.

2015- 03-18              Suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 

Darbo patirtis

Nuo 2022-01-02                                      Plungės lopšelio – darželio „Saulutė“  – direktorė

Nuo 2020-09-01iki 2022-12-31             Plungės r. Kulių gimnazija – direktorė

Nuo 2013-09-02 iki 2020-08-31           Plungės r. Platelių universalus daugiafunkcis centras –  direktorė

Nuo 2020 -01 –03 iki 2020-02-17        Mažeikių lopšelis – darželis „Buratinas“ – kuratorė. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ įgyvendinimui

Nuo 2013 -10 -22 iki 2014 -05- 06        Ugdymo plėtotės centras – kuratorė. Projekto „Mokymosi visą gyvenimą  galimybių plėtra kaimo vietovėse (II) etapas  Nr.VP1-2.3-ŠMM-03-V-02 veiklos 1.2.1.3 . Atsakinga už  Universalių daugiafunkcių centrų koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano parengimą ir įgyvendinimą įstaigose

Nuo 2011-05-02 iki 2013-09-01            Plungės rajono Platelių lopšelis – darželis,  Mokyklos g. 1, Plateliai, Plungės r.  – direktorė

Nuo 1998-09-01  iki 2011-05 -02          Plungės rajono Platelių gimnazija – pradinių klasių mokytoja

Nuo 1995-09-01 iki 1998-08-31            Plungės rajono Gintališkės pagrindinė mokykla – pradinių klasių mokytoja

Patirtis rengiant ir įgyvendinant finansuojamus projektus:

 • PROJEKTO „ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE“ (PROJEKTO KODAS LT04-3-KM-K01-017) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ (priemonės kodas LT04-3-KM-K) – koordinatorius
 • „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-8 „Visos dienos mokykla“ – projekto vadovas
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“ – kuratorė
 • Projekto „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II) etapas   – kuratorė
 • Plungės rajono savivaldybės finansuojama, iš vaikų ir jaunimo socializacijos programos  „Vaikų emocijų stiprinimas per netradicines veiklas“ lėšų, vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Kurk, Auk, pramogauk“. Tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, sveikai gyvensenai.
 • Plungės rajono savivaldybės biudžeto finansuojamos aplinkos apsaugos rėmimo spec. visuomenės sveikatinimo programos  „Kad judrus ir sveikas augtų mūsų vaikas-2016, 2018, 2019,2020“. Tikslas – ugdyti sveiką, stiprų vaiką, padėti pajusti judėjimo džiaugsmą, atrasti ir suvokti įvairius judėjimo būdus, patirti teigiamų emocijų.
 • Plungės rajono savivaldybės biudžeto finansuojamos aplinkos apsaugos rėmimo sporto plėtros programos projekto fizinio aktyvumo programos „Fizinė veikla- žmogaus gyvenimo būdas –  1, – 2“. Tikslas – skatinti dalyvių domėjimąsi įvairiomis sporto šakomis, ugdyti sportinį bendradarbiavimą, sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą.
 • LR Krašto apsaugos ministerijos finansuojama jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo programa  „Noriu būti atsakingu piliečiu“. Tikslas – puoselėti jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą, per praktinius užsiėmimus suteikti žinių apie pasirengimą pilietinei gynybai.
 • Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansuojama programaPlungės ir Mažeikių rajonų savivaldybių vaikų mokymas plaukti“. Tikslas – mokyti dalyvius pradinių plaukimo įgūdžių ir saugaus elgesio prie vandens, skendimų prevencijos, didinti fizinį aktyvumą.

Organizuoti socialiniai projektai ir  iniciatyvos:

 • Net mažytė smulkmena priverčia nusišypsoti“ -2016, 2017, 2018, . Tikslas – padėti jaunimui sėkmingai integruotis visuomenėje, ugdant jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 • „Pristabdykime laiko lėkimą” – 2017; 2018. Tikslas – šeimos aplinkoje ugdyti vaikus, orientuoti juos į visuomenei priimtiną veiklą, suteikti vaikams teigiamą socialinį pavyzdį.
 • „Aplinkos kūrimas – vienas iš būdų ugdytis kūrybiškumą“ (2019). Tikslas – stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokinių ir mokytojų, visų klasių mokinių skatinant savanorystę.
 • Organizuotas tarptautinis kaimo kapelų festivalis „Jurginės – 2018“. Renginys skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Pareigos Vardas, pavardė Darbo laikas Kontaktai
Direktorius Asta Plataunienė I.

II.

III.

IV.

V.

Pietų pertrauka

8.00-16.30

8.00-17.00

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.00

12.30-13.00

8(448) 72387

Mob. +37069187011

asta.platauniene@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Adomauskienė I.

II.

III.

IV.

V.

Pietų pertrauka

7.30-15.30

8.00-17.00

7.30-15.30

8.00-15.00

12.30-13.00

8(448) 72387

Mob.+370 649 98379

saulutesld.pavaduotoja@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Janina Lukošienė I.

II.

III.

IV.

V.

Pietų pertrauka

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

8.00-16.30

12.30-13.00

8(448) 72387

pavaduotojaukiuisaulute@gmail.com

Mitybos organizatorė Loreta Budreckienė I.

II.

III.

IV.

V.

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

8(448) 72387

mitybasaulute@gmail.com

Sekretorė-raštvedė Judita Šliuožienė I.

II.

III.

IV.

V.

Pietų pertrauka

8:10-13:08

8:10-13:08

8:10-13:08

8:10-13:08

8:10-13:08

12:10-12:40

8(448) 72387

Mob. 8 671 17316

plunsaulute@gmail.com

 

Sandėlininkė Jolanta Batienė I.

II.

III.

IV.

V.

Pietų pertrauka

7.30 -16.00

7.30 -16.00

7.30 -16.00

7.30 -16.00

7.30 -16.00

12.00-12.30

8 448 72387

sauluteuzsak@gmail.com

El. paštas

saulute@plunge.lt

info@saulutedarzelis.lt