ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorius Birutė Razutienė Telefonas

8 674 04 638

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Janina Gramauskienė Telefonas

8 671 17 316;

8 448 72 387.

El. paštas

saulute@plunge.lt

info@saulutedarzelis.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Janina Poškytė
Sekretorius-raštvedys Sandra Jonikavičienė
Sekretorius-raštvedys Rūta Čiuželienė
Logopedas Brigita Stanevičienė
Mitybos oganizatorius Loreta Budreckienė