Lopšelio-darželio antikorupcinės komisijos pirmininkė Ingrida Gripiokina

tel. 861042803, el. p. ingridagripiokina@gmail.com

Dokumentas parsisiuntimui: KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (Patvirtinta 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. V1 – 60)

INFORMUOTI VADOVUS APIE GALIMAS KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKAS LOPŠELYJE – DARŽELYJE GALIMA ELEKTRONINIU PAŠTU plunsaulute@gmail.com arba telefonu 8 448 72387