PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ   MĖNESINIS            NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigų pavadinimas
Etatų skaičius
Darbo užmokestis už etatą, Eur
Auklėtoja metodininkė
2
​667,40-700,77
Auklėtoja
16,6
​531,79-644,11
Auklėtojos  padėjėja
11
​300,00
Virėja
3
​300,00
Darbininkas ein. remontui
1,5
​300,00
Sargas
2,5
​300,00

​Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 “DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.