Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už etatą (Eur)
Darbuotojų skaičius 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. 2018 m.
Auklėtojas 14 594,79 – 745,53 598,46 – 749,95 585,35 – 749,95 559,15 – 749,98 584,43-748,84
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 753,04 757,90 746,41 -768,06 723,45 – 788,38 745,20 – 766,84
Auklėtojų padėjėjas 11 486,80 486,80 494,57 510,12 494,57
Sekretorius-raštvedys 2 536,62 536,62 536,62
Virėjas 4 442,55 442,55 4491,61 463,75 449,61
Sargas 3 MMA MMA MMA MMA MMAv

​Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 “DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.