Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.

Pareigybės pavadinimas 2023 m. I ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2023 m. III ketvirtis 2023 m. IV ketvirtis 2023 m.
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Logopedas 1 *
Meninio ugdymo mokytojas 1 *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas 20 1798
Pavaduotoja ūkio reikalams 1 *
Mokytojo padėjėjas ** 17 910
Sekretorė-raštvedys ** 2 604
Virėjas 3 1088
Mitybos organizatorius, mokytojo padėjėjas pavėžėjimui 1 *
Santechnikas 1 *
Sandėlininkas 1 *
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas 1 *
Valytojas, kiemsargis, skalbėjas, sargas ** 3 MMA

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

** Yra darbuotojų dirbančių mažesniu krūviu (ne pilnu etatu)

 

Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.

Pareigybės pavadinimas 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis 2022 m. IV ketvirtis 2022 m.
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Logopedas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Meninio ugdymo mokytojas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas 19 1569 19 1642 18 1605 20 1717 19 1633
Pavaduotoja ūkio reikalams 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas 14 877 16 902 17 921 17 864 16 891
Sekretorė-raštvedys 2 506 2 513 2 585 2 546 2 538
Virėjas 3 950 3 973 3 908 3 983 3 954
Mitybos organizatorius, mokytojo padėjėjas pavėžėjimui 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Santechnikas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Sandėlininkas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Valytojas, kiemsargis, skalbėjas, sargas 3 MMA 3 MMA 3 MMA 3 MMA 3 MMA

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.