Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 I ketv Darbuotojų skaičius 2020 II ketv Darbuotojų skaičius 2020 III ketv Darbuotojų skaičius 2020 IV ketv
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 18 988,83 18 988,83 18 988,83 18 1411,13
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 1194,16 4 1195,48 4 1195,48 4 1416,8
Mokytojo padėjėjas 15 717,27 14 717,27 14 717,27 15 739,2
Sekretorius-raštvedys 2 711,04 2 711,04 2 711,04 2 818,4
Virėjas 3 710,45 3 710,45 3 710,45 3 756,8
Sargas 3 MMA 3 MMA 3 MMA

​Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.