Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis už etatą (Eur)
Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv.
Auklėtojas 14 984,44
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 1219,76
Auklėtojų padėjėjas 11 605,50
Sekretorius-raštvedys 2 692,00
Virėjas 4 666,05
Sargas 3 MMA

​Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 “DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO” 18 punkto, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.