Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas 2023 m. I ketvirtis 2023 m. II ketvirtis 2023 m. III ketvirtis 2023 m. IV ketvirtis 2023 m.
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Logopedas, spec. pedagogas 1 * 1 * 1 * 2 1526 1 *
Meninio ugdymo mokytojas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas 20 1798 22 1706 24 1736 20 1898 21 1785
Pavaduotoja ūkio reikalams 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas ** 17 869 20 868 20 833 22 865 20 859
Sekretorė-raštvedys ** 2 604 2 624 2 619 2 685 2 633
Virėjas 3 1088 3 1096 3 1093 3 1150 3 1107
Mitybos organizatorius, mokytojo padėjėjas pavėžėjimui 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Santechnikas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Sandėlininkas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *
Valytojas, kiemsargis, skalbėjas, sargas ** 3 MMA 3 MMA 3 MMA 3 MMA 3 MMA

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

** Yra darbuotojų dirbančių mažesniu krūviu (ne pilnu etatu)