Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas 2024 m. I ketvirtis 2024 m. II ketvirtis 2024 m. III ketvirtis 2024 m. IV ketvirtis 2024 m.
Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Logopedas, spec. pedagogas 2 1932
Meninio ugdymo mokytojas 1 *
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas 21 2054
Pavaduotoja ūkio reikalams 1 *
Mokytojo padėjėjas ** 21 921
Sekretorė-raštvedys ** 2 606
Virėjas 3 1211
Mitybos organizatorius, mokytojo padėjėjas pavėžėjimui 1 *
Santechnikas 1
Sandėlininkas 1 *
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas 1 *
Valytojas, kiemsargis, skalbėjas, sargas ** 3 MMA

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

** Yra darbuotojų dirbančių mažesniu krūviu (ne pilnu etatu)