Lopšelio – darželio pedagogams galima rašyti elektroniniu paštu: aukletsaulute@gmail.com

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija Išsilavinimas
Birutė Razutienė Direktorius   Aukštasis
Janina Gramauskienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Aukštasis
​Brigita Stanevičienė Logopedas Vyresnysis logopedas Aukštasis
Janina Norkevičienė Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas Aukštasis
Elena Alonderienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas Aukštasis
Zita Lukauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas ​Aukštesnysis
Rita Rumbutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Albina Narmontienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Danguolė Kubilienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Daiva Kiauleikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Jolanta Spiridonovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas Aukštesnysis
Regina Drungėlienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštasis
Rolanda Kubilinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštasis
Laima Salienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Inga Rimeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas Aukštasis
​Vida Latakienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas Aukštasis
Regina Montvydienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštasis
Ingrida Gripiokina Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštasis
Vilija Pilibavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
​Rita Tamošauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
​Laima Ringienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas Aukštesnysis
Simona Lukienė Priešmokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas Aukštasis
Deimantė Adomavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas Mokytojas Aukštasis

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI, ŪKINES IR TECHNINES FUNKCIJAS ATLIEKANTIS PERSONALAS

Pareigos Vardas, pavardė
Mokytojo padėjėjas

 

Daiva Rožnienė
Vida Pociutė
Alvida Dolgovienė
Regina Kaulienė
Regina Eidintienė
Vida Kelerienė
Inga Gliožerienė
Kristina Spalvienė
Lina Mikštienė
Nijolė Jonušienė
Ramutė Česnauskienė
Raimonda Latakienė
Sandra Jonikavičienė
Loreta Budreckienė
Virėjas Daiva Srėbalienė
Lina Pauliukevičienė
Audronė Martinkienė
Sandėlininkas Jolanta Batienė
Santechnikas Ričardas Janulis
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas Algirdas Šakys
Valytojas Milda Budrienė
Kiemsargis Marytė Sudintienė
Skalbėjas Rimutė Girdvainienė
Sargas Osvaldas Srėbalius
Algirdas Zimkus
Rimutė Girdvainienė

Lopšelio - darželio pedagoginio personalo amžiaus diagrama

  • 50 - 59 m.
  • 40 - 49 m.
  • 30 - 39 m.
  • 60 m. ir daugiau