Lopšelio – darželio pedagogams galima rašyti elektroniniu paštu: aukletsaulute@gmail.com

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Direktorius Birutė Razutienė Telefonas

8 674 04 638

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Janina Gramauskienė Telefonas

8 671 17 316;

8 448 72 387.

El. paštas

saulute@plunge.lt

info@saulutedarzelis.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Janina Poškytė
Sekretorius-raštvedys Judita Šliuožienė
Sekretorius-raštvedys Rūta Čiuželienė
Logopedas Brigita Stanevičienė
Mitybos oganizatorius Judita Šliuožienė

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacija Išsilavinimas
Birutė Razutienė Direktorius Aukštasis
Janina Gramauskienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aukštasis
​Brigita Stanevičienė Logopedas Vyresnysis logopedas Aukštasis
Janina Norkevičienė Meninio ugdymo mokytojas Metodininkas Aukštasis
Elena Alonderienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Metodininkas Aukštasis
Zita Lukauskienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas ​Aukštesnysis
Rita Rumbutienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Albina Narmontienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Danguolė Kubilienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Daiva Kiauleikienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Jolanta Spiridonovienė Auklėtojas Metodininkas Aukštesnysis
Regina Drungėlienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Vyresnysis auklėtojas Aukštasis
​Rolanda Kubilinskienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštasis
Laima Salienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Inga Rimeikienė ​Auklėtojas ​Auklėtojas Aukštasis
​Vida Latakienė Auklėtojas ​Metodininkas ​Aukštasis
Regina Montvydienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštasis
Ingrida Gripiokina Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštasis
​Vilija Pilibavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis​
​Rita Tamošauskienė ​Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas ​Aukštesnysis
​Laima Ringienė Auklėtojas Vyresnysis auklėtojas Aukštesnysis
Simona Lukienė Auklėtojas Auklėtojas Aukštasis

AUKLĖTOJŲ PADĖJĖJAI, ŪKINES IR TECHNINES FUNKCIJAS ATLIEKANTIS PERSONALAS

Auklėtojo padėjėjas Daiva Rožnienė
Vida Pociutė
Alvida Dolgovienė
Regina Kaulienė
Regina Eidintienė
Vida Kelerienė
Inga Gliožerienė
Kristina Spalvienė
Lina Mikštienė
Niojlį Jonušienė
Janina Kenzgailienė
Mokytojo padėjėjas Ramutė Česnauskienė
Virėjas Daiva Srėbalienė
Lina Pauliukevičienė
Jovita Austienė
Pranciška Mingėlienė
Sandėlininkas Jolanta Batienė
Santechnikas Ričardas Janulis
Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas Algirdas Šakys
Valytojas Kristina Spalvienė
Kiemsargis Marytė Sudintienė
Skalbėjas Rimutė Girdvainienė
Sargas Osvaldas Srėbalius
Algirdas Zimkus
Rimutė Girdvainienė

Lopšelio - darželio pedagoginio personalo amžiaus diagrama

  • 50 - 59 m.
  • 40 - 49 m.
  • 30 - 39 m.
  • 60 m. ir daugiau