KONKURSO PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDĖTIS

Gintautas Rimeikis – konkurso organizatoriaus atstovas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas (komisijos pirmininkas);

Kristina Valienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos deleguotas asmuo, Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė;

Irma Kvizikevičienė, Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės tėvų atstovė;

Jolanta Spiridonovienė, Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės pedagogų atstovė;

Ieva Kazonė, Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenės tėvų atstovė;

Daiva Zablockienė, Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ socialinių partnerių atstovė, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Regina Pocienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos posėdis vyks 2022 m. spalio 4 d. 9.00 val.