Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“

skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Įstaiga Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“
Skelbimo įvadas Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ skelbia pretendentų atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2019 m. lapkričio 4 d.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 1 etatas (36 val. per savaitę). Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198  4 straipsnio ir 5 priedo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1780, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-20.

Atlyginimas – nuo 858 Eur iki 990 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Reikalavimai Aukštasis išsilavinimas, baigęs/baigiantis vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis/įgysiantis auklėtojo kvalifikaciją;

 • Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais;
 • Reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • Gebėjimas naudotis IKT;
 • Gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas;
 • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 Dokumentai, kuriuos privaloma  pateikti
 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginį darbo stažą patvirtinančių  dokumentų kopijas;
 • Kompiuterinio raštingumo kompetenciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų pateikimo data Dokumentus su nuoroda „Dėl auklėtojo darbo“ iki 2019-10-25 16.00 val.  pateikti asmeniškai A. Jucio g 2, Plungė LT-90144,  siųsti el. paštu saulute@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti  dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų informavimas Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2019-10-28 ir kviečiami pokalbiui.
Atranka Asmuo priimamas dirbti ikimokyklinio ugdymo mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

Pokalbio data 2019 m. spalio 29 d. 10.00 val.

Kontaktinė informacija

Plungės lopšelio -darželio „Saulutė“ direktorė Birutė Razutienė

Tel. 8 448 72387

Plungės lopšelio -darželio „Saulutė“ direktorė Birutė Razutienė