PRODUKTŲ DALIJIMO VAIKAMS, ESANT ŠALYJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI, EKSTREMALIAJAM ĮVYKIUI IR KARANTINUI BEI SUSTABDŽIUS UGDYMO ORGANIZAVIMO PROCESĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, TVARKOS APRAŠAS Dokumentas atsisiuntimui 

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIŲ  Dokumentas atsisiuntimui 

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2020 m. sausio 24 d. Nr. V-76