• Plungės rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2019 11 28 Nr. T1 – 283