Naujienos

Kad būtų patogiau ir jaukiau gyventi

2020 m. buvome nusimatę padaryti šiokias tokias pertvarkas darželio vidaus interjere. 2019 m. lapkritį,  įkūrus naują „Pelėdžiukų“ grupę darželio sporto patalpoje, netekome vietos kūno kultūrai  ir sporto inventoriaus sandėliavimui, teatro atributų kambario. Idėjų, kur viską padėti radosi, tik reikėjo kiek padirbėti. Meistras Algis dideliems kamuoliams pagamino laikiklius koridoriuje, kur ir patalpinome dalį kamuolių ir sporto inventoriaus, pasirodo, – visai patogu ir neblogai atrodo! Per ne vienerius darbo metus sukauptas darželio teatrinių atributų  arsenalas buvo įkurdintas rūsio paAtalpoje. Itin džiaugiamės naujais tekstilės darbais, kuriuos kūrė ir gamino šauni bendruomenės komanda.  Tai ne tik puošiantys interjerą gaminiai, padaryti su meile,  bet turintys edukacinę paskirtį: vaikai iki įeidami į salę dainuoti ar sportuoti, gali pasimokyti metų laikų, raidžių, formų, spalvų, sąvokų didelis-mažas, kairė-dešinė.

Džiaugiamės, kad visas užduotis, kurias buvome nusimatę, kad būtų visiems jaukiau ir patogiau gyventi, pavyko įvykdyti.