Naujienos

Į prevencinį ilgalaikį projektą “Žaidimai moko” įsijungė ir ankstyvojo amžiaus ugdytiniai

Kad ir kaip besikeistų šiuolaikinis pasaulis, ikimokykliniame ugdyme svarbiausia ir pagrindinė vaikų ugdymo forma išlieka žaidimas. Pedagogas, tikslingai ir išmaniai parinkęs žaidimus bei priemones, ne tik paįvairina ugdymo procesą, bet ir kiekvienu žaidimu gali siekti įvairių tikslų vaikų žinioms plėsti. Lopšelio – darželio ankstyvojo amžiaus ,,Grybukų“, ,,Pelėdžiukų“, ,,Pagrandukų“ grupių vaikučiai (mokytojos R. Kubilinskienė, D. Kiauleikienė, R. Tamošauskienė) įsijungė į Kelmės švietimo pagalbos tarnybos kuruojamą prevencinį ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Projekto programoje papildytos veiklos, kurių metu naudojamas judesys ir vaizdas, aktyvinantys žaidimai ir kūrybinės užduotys, kurie skatina vaikų smalsumą, aktyvumą, vaizduotę, tikslina ir plečia žodyną. Pedagogės žaidimais ir patyrimine veikla lavins vaikų smulkiąją motoriką, atmintį,  erdvės, laiko ir regimąjį suvokimą, tyrinės pojūčiais, tikslins ir tobulins smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Dalyvavimas šiame projekte parodys į ką reikia atkreipti dėmesį, su kokiais sunkumais susiduria ugdytiniai ir kokias užduotis parinkti tobulinant tam tikras sritis.

Tikime, kad projektas reikšmingai paįvairins lopšelio grupių ugdomąsias veiklas, vaikams bus naudinga žaisti ir mokytis kartu.