Naujienos

Prasidėjo ilgalaikiai pedagogų mokymai psichinei sveikatai darbe gerinti

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro iniciatyva lopšelio – darželio ,,Saulutė“ pedagogams nuo balandžio 26 dienos prasidėjo ilgalaikiai nuotoliniai 40 valandų mokymai.

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Mokymai organizuojami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V – 590 ,,Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vėlesnes aprašo redakcijas.

Pasibaigus mokymams, su lektore Laura Zabiliene aptarsime, kaip mums sekėsi įgyvendinti rekomendacijas, su kokiais iššūkiais susidūrėme, vyks konsultacijos mums aktualiais klausimais.

Dėkojame UAB Projektų įgyvendinimo grupės l. e. p. direktorei Ritai Radzevičienei, padėjusiai įstaigos pedagogams suorganizuoti psichikos sveikatos kompetencijų didinimų mokymus, kurie padės įgyti reikiamų žinių.