Naujienos

Dėl nuotolinio ugdymo

GERBIAMI TĖVELIAI! 

LOPŠELIS – DARŽELIS ,,SAULUTĖ”, KAIP IR VISOS LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS, NUO 2020 M. KOVO 30 D. UGDOMĄJĮ PROCESĄ PRADEDA VYKDYTI NUOTOLINIU BŪDU. KAD JIS VYKTŲ SKLANDŽIAI IR PRASMINGAI, LABAI REIKALINGAS ABIPUSIS BENDRADARBIAVIMAS. TIKIMĖS SUPRATIMO!

MOKYTOJOS JUMS PATEIKIA UŽDUOTIS, TAČIAU NESATE ĮPAREIGOTI ATLIKTI JAS 100 PROCENTŲ TAIP, KAIP NURODOMA. PALIEKAME JUMS KŪRYBOS LAISVĘ IR LAUKIAME PUIKIŲ JŪSŲ VEIKLŲ SU VAIKAIS ŠEIMOSE.

KIEKVIENA GRUPĖ PASIRINKO NUOTOLINIO DARBO BŪDĄ. ARTIMIAUSIU METU GALĖSIME BENDRADARBIAUTI PER ELEKTRONINĮ DIENYNĄ ,,MANO DARŽELIS”. INFORMACIJĄ PATEIKSIME.

TIKIMĖS, KAD VISKAS GREITAI BAIGSIS IR VISI SVEIKI IR LAIMINGI VĖL  SUSITIKSIME DARŽELYJE.

SUSISIEKTI SU MOKYKLOS  ADMINISTRACIJA GALIMA ELEKTRONINIU PAŠTU saulute@plunge.lt