Naujienos

Žaidžiame kartu su Kimočiukais

Nuo 2020-2021 m. m. pradžios Kimoči – žaislai turintys jausmus, jaukiai įsikūrė ,,Kiškučių“ grupėje. Jie kviečia į inovatyvias veiklas, padedančias vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines – emocines situacijas. „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti.

  ,,Kiškučių“ grupės vaikai jau yra susipažinę su penkiais Kimoči personažais: Balande Meile, Debesėliu, Lipšniakoje, Vikšreliu ir Kate, kurie įvairiose veiklose, o labiausiai įvairiuose žaidimuose, naudoja savo ,,jausmukų“ pagalvėles. Naujieji draugai apsigyveno grupėje esančiame medyje. Kimoči žaislai, kaip ir vaikai, turi bendravimo sunkumų, kuriuos mokosi išspręsti kartu.  Pirmiausia ugdytiniai buvo  susipažindinti su Kimoči bendravimo raktais, kurie padeda plėsti žodyną, moko bendrauti, kurti draugiškus tarpusavio santykius, spręsti jiems iškilusias problemas, derėtis. Visi kartu leidžia laiką žiūrėdami paveikslėlius ir skaitydami knygeles. Ypač vaikams patinka knygelė ,,Kaip zuikis jausmus pažino“. Vėliau drauge piešia, kuria naujus personažus, vaidina.

 Kimočiukų ir vaikų  žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, ką jaučia ir kaip elgiasi kiti.