Naujienos

Tęsiasi dalyvavimas “Sveikatiadoje”

Jau  trejus metus  su sveikos gyvensenos idėjomis  į darželį yra atkeliavęs ilgalaikis projektas ,,Sveikatiada“. Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Vaikučiai ir pedagogai dėkoja ambasadorei mokytojai Albinai, kuri koordinuoja projektą ir padeda visiems aktyviai jame dalyvauti.

 Kiekvieną mėnesį pagal atskiras temas vaikai atlieka įvairias užduotis. Spalio mėnesį vaikai turėjo galimybę daugiau pabūti lauke, gryname ore, norėdami atlikti gautą užduotėlę ,,10000 žingsnelių“. Įveikti tiek žingsnelių visiems – didžiulis iššūkis.  Žingsniuojant buvo skaičiuojami ir dideli, ir maži žingsneliai, o į pagalbą pasitelkiamas net chronometras. Tačiau, kai nebebuvo įmanoma suskaičiuoti visų žingsnių, prieita prie vieningo sprendimo – svarbu daug judėti ir būti sveikiems.

 Kiekvieną kartą džiugina naujos  užduotys, kurias vykdant reikia išmonės ir darnos.