Naujienos

„STEAM“ šventė – „Aš mažasis mokslininkas“

Šių mokslo metų vienas iš pagrindinių įstaigos ugdymo tikslų buvo integruoti „STEAM“ į ugdymo procesą. Buvo sudarytos galimybės nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti „STEAM“ – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos idėjas kasdieninėje veikloje. „STEAM“ skatina vaikus būti smalsiais, domėtis, mąstyti, žaisti, abejoti ir užmegzti ryšį su juos supančiu pasauliu. Eksperimentų, tyrinėjimų, bandymų dėka ugdytiniai kilstelėjo uždangą į mokslo pasaulį.

Gegužės 31 d. visi kūrybingi, išradingi, smalsūs vaikai ir mokytojos tapo mažaisiais mokslininkais. Šventiškai išpuoštas kiemas kvietė visus dalyvauti atradimų dienoje „Aš mažasis mokslininkas“. Šventę pradėjo svečiai iš Vilniaus „Mokslinis šou atradėjas“ – tai mokslinė laboratorija, kur fantastika tampa tikrove. Po pasirodymo mažieji mokslininkai keliavo į savo aikštelių laboratorijas. Kokių tik jų nebuvo: „Gamtos“, „Mokslininkų“, „Vabaliukų laboratorijos“ ir netgi „Pilotų – bandytojų stotelė“. Šventę vainikavo „Mokslininkų vaišių piknikas“. Visa bendruomenė buvo pakviesta fotografuotis prie foto sienos „Aš mažasis mokslininkas“.

Nuoširdus ačiū už pagalbą išradingiems, kūrybingiems tėveliams už vaišes ir mokslininkų aprangą, taip pat mokytojų kūrybinei grupei už idėjas ir šimtaprocentinį jų įgyvendinimą.