Naujienos

Sieksime ugdymo kokybės per ilgalaikį prevencinį projektą “Žaidimai moko”

Į keturių mėnesių, dviejų modulių ilgalaikę nuotolinę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo  programą ,,Žaidimai moko“,  skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, siekiantiems ugdymo(si) kokybės gerinimo bei įvairumo, sėkmingai įsijungė 3 lopšelio – darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Elena A., Vilija P. ir Regina D. Programos vykdymo metu pedagogės įgyvendins prevencinio projekto tikslus 4-5 m. grupėse „Varpeliai“, ‚Kodėlčiukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupėje „Drugeliai“. Bus lavinami vaikų pažintiniai procesai, tobulinamos mokytojų profesinės kompetencijos, reikalingos ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.