Naujienos

Seminaras pedagogams – žinių pagilinimo šaltinis

Dar mokslo metų pradžioje lopšelio-darželio pedagogai išsikėlė sau tikslą – kuo daugiau sužinoti apie Žemaitijos regioną, piliakalnius, gamtovaizdį, statinius, kitas žymias vietas ir jų atsiradimo istorijas, tautinį paveldą, kalbą ir kultūrą. Įgytas žinias pedagogai tikisi perteikti ugdymo veiklose.

Gruodžio 12 dieną pedagogams lopšelyje-darželyje buvo organizuotas seminaras tema ,,PAŽINKIME ŽEMAITIJOS REGIONĄ“. Niekas kitas apie mūsų kraštą ir jos apylinkes taip gerai nežino, kaip mūsų kraštietis, geografijos mokytojas ir lektorius, TAU universiteto dekanas Stanislovas Tutlys. Jis papasakojo apie gražią, turtingą, vaizdingą, kalvotąją  Žemaitiją, kaip vieną iš Lietuvos etnokultūrinių, geografinių ir istorinių regionų. Pedagogai daugiau sužinojo apie Žemaitijos centrus, Aukštaitijos ir Žemaitijos ribas, žemaičių kalbą ir tarmę, Žemaitijos lankytinas vietas.

Pedagogai dėkojo lektoriui už įdomų pasakojimą. Peršasi išvada, kad Žemaitijos kraštas turi dar daug įdomių paslapčių.