Naujienos

Pedagogams šventinė dovana – seminarai

Nors paskutinis metų mėnuo kaip visada gausus darbais ruošiantis didžiosioms Kalėdų šventėms, tačiau dar gruodžio mėnesį vadovai ir pedagogai gilino žinias įvairiuose seminaruose.

Gruodžio 13 d. ,,Saulutės“ lopšelyje – darželyje vyko lektorės Audronės Šarskuvienės (nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančiosios vertintojos) seminaras ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“. Ne tik mūsų, bet ir seminare dalyvavusioms pedagogėms iš lopšelių – darželių ,,Vyturėlis“ ir ,,Raudonkepuraitė“ buvo įdomu sužinoti apie šiandienos vaikus, apie jų pasiekimus ir pažangą, apie vaikų vertinimą, kurių tikslas –  siekti, kad vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas padėtų vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti. Gruodžio 15 d. įstaigos vadovai dalyvavo Plungės PPT psichologės Ritos Zykienės seminare ,,Sveikatos išsaugojimas vadovo darbe“, o gruodžio 28 d. dar šešios pedagogės, PPT tarnyboje vyksiančiame seminare, turtins psichologines žinias apie sudėtingų situacijų valdymą, pedagogo savitvardą.

Pedagogės džiaugiasi turėdamos galimybę dar labiau  praturtinti savo žinias, sukauptas per ilgus darbo metus, ir tikisi, kad ir kiti metai bus turtingi įvairiais kvalifikacijos tobulinimo renginiais.