Naujienos

Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis

Seminaras ,,Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ spalio 9 d. vyko lopšelyje – darželyje ,,Saulutė“. Mokymai skirti įstaigai, kurioje nedirba kūno kultūros specialistas, o užsiėmimus organizuoja patys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Seminarą sudarė dvi dalys. Teorinėje dalyje mokytojos sužinojo, kaip tikslingai ir kūrybiškai organizuoti vaikų fizinį ugdymą, kaip pačiam mėgautis tuo, ką darai ir pasiekti puikių rezultatų, ką privalu nusimatyti fizinio ugdymo programose. Praktinėje dalyje pedagogams buvo parodyta, kaip kūno kultūros užsiėmimuose, panaudojant pačias paprasčiausias priemones, galima puikiai organizuoti įvairius žaidimus, kurie vaikus skatintų judėti laisvai, be didelės įtampos, kad pajaustų judėjimo džiaugsmą ir malonumą, ugdytųsi fizinės ypatybės: greitumas, vikrumas, ištvermė ir judesių koordinacija. Pedagogės, padedant seminaro lektorei, turėjo progos ne tik susipažinti su teorine dalimi, bet ir smagiai pasimokyti žaidimų, kuriuos vėliau pritaikys kasdieninėje veikloje.