Naujienos

Dalyvavome Plungės lopšelio – darželio „Rūtelė“ organizuotame rajoniniame projekte „Seka pasaką žibintai“

Visos Plungės miesto ikimokyklinės įstaigos buvo pakviestos dalyvauti rajoniniame projekte „Seka pasaką žibintai“, kuris skirtas Europos atliekų mažinimo savaitei. Mūsų lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupės ugdytiniai taip pat prisijungė prie šio projekto. Vaikučiai kartu su tėveliais ir auklėtoja Laima Ringiene gamino žibintus iš antrinių žaliavų – plastmasės.

Gruodžio 8 d. žibintus lopšelio – darželio „Rūtelė“ parodoje vertino kompetetinga komisija. Viena iš nominacijų paskirta Ievai Navickaitei „Už praktiškumą“.. Visi dalyvavę gavo padėkos raštus ir dovanėles.

Projekto metu vaikai turėjo galimybę ugdyti saviraišką, kūrybinius ir meninius sugebėjimus, skatinti kūrybinį potencialą ir originalumą.