Naujienos

Dainavome ir šokome respublikiniame konkurse „Šoku aš, dainuoji tu – 2017“

Š. m. lapkričio 24 d. įvyko Palangos lopšelio – darželio „Žilvinas“ organizuojamas respublikinis ikimokyklinių įstaigų dainos ir šokio konkursas „Šoku aš, dainuoji tu – 2017“.

Konkurso tikslas – skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų saviraišką ir plėtoti kūrybinį bendradarbiavimą.

Dalyvavo dvylika vaikų kolektyvų iš Kretingos, Klaipėdos, Dovilų (Klaipėdos raj.), Telšių, Palangos lopšelių – darželių. Kolektyvas turėjo paruošti vieną pasirodymą, kurio metu vieni vaikai dainuoja, kiti – šoka. Pasirodymo trukmė – 2 – 5 minutės. Plungės lopšelį – darželį „Saulutė“ atstovavo: Morta Novoruckytė “Varpelių” grupė (šoko), Lukas Karvelis “Ežiukų” grupė (dainavo), Jurgis Šinkūnas “Ežiukų” grupė (dainavo), Elžbieta Nekrašaitė “Varpelių” grupė (dainavo). Vaikus konkursui rengė meninio ugdymo mokytoja Janina Norkevičiene. Visi pasirodymai buvo įvertinti I, II ir III vietomis. Mūsų kolektyvas užėmė garbingą III vietą.