LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

 1. Laima Ringienė – vyr. auklėtoja – pirmininkė;
 2. Laima Salienė – vyr. auklėtoja – sekretorė;
 3. Janina Gramauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Birutė Razutienė – direktorė;
 5. Aurelija Abelkienė – tėvų atstovė;
 6. Geda Maciulevičienė – tėvų atstovė;
 7. Vida Kelerienė – auklėtojos padėjėja.

DARBO TARYBA

 1. Vida Latakienė – auklėtoja metodininkė – pirmininkė;
 2. Jolanta Spiridonovienė – auklėtoja metodininkė;
 3. Danguolė Kubilienė – vyr. auklėtoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 1. Regina Drungėlienė – auklėtoja – pirmininkė;
 2. Ingrida Gripiokina – vyr. auklėtoja – sekretorė;
 3. Janina Gramauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Regina Montvydienė – vyr. auklėtoja;
 5. Birutė Razutienė – direktorė.

ATESTACIJOS KOMISIJA

 1. Birutė Razutienė – diektorė – pirmininkė;
 2. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 3. Vilija Pilibavičienė – vyr. auklėtoja;
 4. Elena Alonderienė – auklėtoja metodininkė;
 5. Rita Rumbutienė – vyr. auklėtoja;
 6. Žaneta Šedbarienė – tėvų atstovė.

ANTIKORUPCINĖ KOMISIJA

 1. Ingrida Gripiokina – vyr. auklėtoja – pirmininkė;
 2. Janina Norkevičienė – meninio ugdymo mokytoja;
 3. Daiva Rožnienė – auklėtojos padėjėja.