MOKYKLOS TARYBA
1. Simona Lukienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
2. Albina Narmontienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
3. Elena Alonderienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
4. Monika Simaitienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
5. Irma Kvizikevičienė – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
6. Jurgita Rūtienė – tėvų – (globėjų, rūpintojų) atstovė;
7. Lina Mikštienė – mokytojo padėjėja, darželio bendruomenės atstovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
1. Rolanda Kubilinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
2. Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
3. Janina Gramauskienė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
4. Regina Montvydienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
5. Brigita Stanevičienė – logopedė;
6. Nijolė Gedrimienė – plungės visuomenės sveikatos biuro specialistė
VGK sekretorė Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
1. Birutė Razutienė – lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė, pirmininkė;
2. Regina Drungėlienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
3. Daiva Kiauleikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
4. Jolanta Spiridonovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
5. Gintarė Tarvydienė, lopšelio – darželio „Saulutė“ tėvų atstovė;
6. Dangirutė Vaškienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA
1. Ingrida Gripiokina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
2. Deimantė Adomavičiūtė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
3. Daiva Rožnienė, mokytojo padėjėja