Korona

Aktuali informacija dėl Koronaviruso – COVID-19

Atnaujinta 2022 m. balandžio 4  d.

 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V – 2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo” 2022 03 31 Nr. V-672
 • Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID – 19 atvejui Omikron atmainos plitimo metu Plungės lopšelyje – darželyje „Saulutė” priemonių ir veiksmų planas
 • Asmens sutikimo būti izoliuotam forma
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V – 854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo” 2022 01 14 d. Nr. V-67
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo” pakeitimo”2022 01 14 d. Nr. V-73
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V – 352 „Dėl asmenų, sergančių COVID – 19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar  savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ĮSAKYMAS „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID – 19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų 2021 11 29 Nr. V-2701
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. DE – 959 „Dėl testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo ugdymo įstaigose” pakeitimo. 2022 01 04 Nr. DE-1
 • Izoliacijos taisyklių pakeitimas nuo 2021 11 17
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V – 1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kittų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų” pakeitimo 2021 11 11 V – 2552
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo NR. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo  V – 2345
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS  „Dėl infekcijų plitimą ribojančio švietimo teikėjuose, įgyvendinančiose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos”  2021 10 12 Nr. V-2273
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų” 2021 10 01 GD – 142
 • COVID-19 atvejų epidemiologinė diagnostika ugdymo įstaigose
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Plungės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų” 2021 09 02 DE – 974 
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo ugdymo įstaigose” 2021 08
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo NR. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo 2021 08 20 Nr. V- 1903
 • Dėl rekomendacijų patalpų ir paviršių dezinfekcijai 2021 06
 • LR vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo NR. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo 2021 06 14 Nr. 446
 • LR vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo NR. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo 2021 05 26 Nr. 385
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 balandžio 12 d. sprendimo Nr. V – 785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose” pakeitimo. 2021 04 22 Nr. V – 897
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose” 2021 04 12 Nr. V – 785
 • LR vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklų sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo” pakeitimo.
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  gegužės 29 d. sprendimo Nr. V – 1336 „Dėl tyrimų dėl COVID – 19 (koronaviruso infekcijos) organizavimo” pakeitimo
 • LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo SPRENDIMAS „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo NR. V – 2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo.
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. DE – 169 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Plungės rajono savivaldybėje” pakeitimo” 2021 02 25 Nr. DE – 205
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Plungės rajono savivaldybėje” 2021 02 15 Nr. DE – 169
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento informacija „Dėl infekcijų plitimą ribojančio ręžimo taikymo” Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. DE – 1029: Dėl vaikų priėmimo į lopšelių – darželių grupes karantino metu kriterijų nustatymo ir jį keitusio įsakymo pripažinimo negaliojančiu” 2021 02 12 Nr. DE-162
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. DE – 1029: Dėl vaikų priėmimo į lopšelių – darželių grupes karantino metu kriterijų nustatymo” pakeitimo” 2021 m. vasario mėn. GD – 23
 • Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mėnesinio mokesčio ugdymo ir bendrosioms įstaigų reikmėms karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančio ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo” 2020 12 22 Nr. T1 – 283
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų priėmimo į lopšelių – darželių grupes karantino metu kriterijų nustatymo” 2020 12 27 Nr. DE – 1029
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl infekcijų plitimą ribojančio ręžimo taikymo Plungės lopšelio – darželio „Saulutė” grupėje „Kodėlčiukai”2020 12 17 Nr. DE-1024
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento informacija „Dėl atvejo valdymo” 
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio ręžimo taikymo Plungės lopšelio – darželio „Saulutė” grupėje „Boružėlės” 2020 12 11 Nr. DE – 991
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio ręžimo taikymo Plungės lopšelio – darželio „Saulutė” grupėje „Pagrandukai” 2020 12 10 Nr. DE – 986 
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento informacija „Dėl infekcijų plitimą ribojančio ręžimo taikymo” 
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikoje paskelbimo” pakeitimo” 2020 12 07 Nr. 1364
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento informacija  „Dėl atvejo valdymo” 
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Plungės r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. DE – 772 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Plungės rajono savivaldybėje” pakeitimo 
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento informacija „Dėl atvejo valdymo”
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aplinkraštis „Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu” 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” 2020 11 06 Nr. V – 2543
 • Bendroji informacija dėl COVID – 19
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas 2020 10 28 Nr. V – 2385
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl lopšelio – darželio „Saulutės” grupės „Drugeliai” ir Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos 4 klasės veiklos organizavimo” 2020 10 29 Nr. DE-749
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl lopšelių – darželių grupių veiklų sustabdymo” 2020 10 27  Nr. DE-740 
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Resupublikos vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo” įgyvendinimo  Plungės rajono savivaldybės teritorijoje 
 • Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl lopšelių – darželių grupių veiklų sustabdymo” 
 • Veiksmų algoritmas, jei mokykloje būtų įvestas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas.
 • Dėl COVID – 19 ligos (Koronaviruso infekcijos) kontrolės priemonių organizavimo siekiant išvengti tolesnio COVID – 19 ligos plitimo savivaldybės teritorijoje 2020 10 16 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas 2020 10 13 Nr. V – 2263
 • Dėl veiklos ribojimo savivaldybėje veikiantiems subjektams ekstremalios situacijos metu 2020 10 12 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas 2020 10 06 Nr. V – 2197 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V – 1487  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimas. 2020 09 22 Nr. V – 2090
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja atsisakyti masinių renginių Rugsėjo 1-ąją
 • Švietimo ministras A. Monkevičius: pamokos mokyklose vyks laikantis saugumo reikalavimų
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas – „Dėl pavedimo teikti informaciją” 2020 08 25 Nr. V – 1907
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo NR. V – 1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo. 2020 08 17 Nr. V – 1840
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas –  DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 06 15 Nr. V – 1487
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas – DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO NR. V – 1116 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO 2020 05 22 Nr. V – 1269
 • Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija – DĖL PREVENCINIŲ TYRIMŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS 2020 05 21 Nr. (10.2.2.9.-411)10 – 3738
 • PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,SAULUTĖ” VEIKLOS ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS KARANTINO LAIKOTARPIU Nr. V1- 37
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL COVID – 19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOS 2020 05 11 Nr. V – 1118
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020 05 11 Nr. V – 1116 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas DĖL SUNKIŲ LĖTINIŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS AR KARANTINO LAIKOTARPIU ASMENIUI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMAS 2020 03 23 Nr. V – 483 
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija: DĖL Švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo
  2020-03-16 Nr. LSPA III-1

Aktuali informacija apie situaciją, susidariusią dėl koronosviruso - Covid-19