Biudzetas

2015 m. finansinės ataskaitos

Finansinės 2016 m. ataskaitos

1. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

2. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS
3. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
4. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
5. GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
6. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA