Maitinamo valgiaraščiai sudaryti remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministerijos pritarimu patvirtinta  knyga ,,Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkinys‘‘.
Valgiaraščiai 2015 m. kovo 13 d. patvirtinti Telšių visuomenės sveikatos centro.

Dalyvaujama ES paramos programose ,,Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose‘‘ ir ,,Pienas vaikams‘‘.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rugpjūčio 1 – 3 d.

Rugpjūčio 6 – 10 d.

Rugpjūčio 13 – 17 d.

Rugpjūčio 20 – 24 d.

Rugpjūčio 27 – 31 d.