Užmokestis už lopšelį

 1. Maitinimas 3 kartus(pusryčiai, pietūs, vakarienė)- 100%– 1.56 EUR
  2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)-70% – 1.09 EUR
  3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)-75% –1.17 EUR
  4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 0.70 EUR
  5. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai)- 25% – 0.39 EUR
  6. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)- 30% – 0.47 EUR už 21 lankytą dieną:
         su 3 kartų maitinimu – 32.76 EUR
  su 2 kartų maitinimu (pusryčiai, pietūs)- 22.89 EUR
         su 2 kartų maitinimu (pietūs, vakarienė)- 24.57 EUR
         su 1 karto maitinimu (tik pietūs)- 14.70 EUR
        su 1 karto maitinimu (tik pusryčiai)- 8.19 EUR
         su 1 karto maitinimu (tik vakarienė)- 9.87 EUR

Skaičiuojamas papildomas 0,30 EUR mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną.Viso už 21 lankytą dieną su 0,30 EUR mokesčiu:
su 3 k. maitinimu– 39.06 EUR
su 2 k. maitinimu (pusryčiai, pietūs)29.19 EUR
su 2 k. maitinimu (pietūs, vakarienė)30.87 EUR
su 1 karto maitinimu (tik pietūs)21.00 EUR
su 1 karto maitinimu (tik pusryčiai)14.49 EUR
su 1 karto maitinimu (tik vakarienė)16.17 EUR

Jei vaikas būna ikimokyklinėje įstaigoje ne ilgiau nei 4 val. ir nesimaitina, mokamas tik 0.30 EUR mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną.

Užmokestis už darželį

 1. Maitinimas 3 kartus(pusryčiai, pietūs, vakarienė)- 100%– 1.80EUR
  2. Maitinimas 2 kartus (pusryčiai, pietūs)-70% – 1.26 EUR
  3. Maitinimas 2 kartus (pietūs, vakarienė)-75% –1.35 EUR
  4. Maitinimas 1 kartą (pietūs) – 45% – 0.81 EUR
  5. Maitinimas 1 kartą (pusryčiai)- 25% – 0.45 EUR
  6. Maitinimas 1 kartą (vakarienė)- 30% – 0.54 EUR už 21 lankytą dieną: 
         su 3 kartų maitinimu – 37.80 EUR
  su 2 kartų maitinimu (pusryčiai, pietūs)- 26.46 EUR
         su 2 kartų maitinimu (pietūs, vakarienė)- 28.35 EUR
         su 1 karto maitinimu (tik pietūs)- 17.01 EUR
        su 1 karto maitinimu (tik pusryčiai)- 9.45 EUR
         su 1 karto maitinimu (tik vakarienė)- 11.34 EUR           

Skaičiuojamas papildomas 0,30 EUR mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną. Viso už 21 lankytą dieną su 0,30 EUR mokesčiu:
su 3 k. maitinimu– 44.10 EUR
su 2 k. maitinimu (pusryčiai, pietūs)32.76 EUR
su 2 k. maitinimu (pietūs, vakarienė)34.65 EUR
su 1 karto maitinimu (tik pietūs)23.31 EUR
su 1 karto maitinimu (tik pusryčiai)15.75 EUR
su 1 karto maitinimu (tik vakarienė)17.64 EUR

Jei vaikas būna ikimokyklinėje įstaigoje ne ilgiau nei 4 val. ir nesimaitina, mokamas tik 0.30 EUR mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną.

Mokestis už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos internetiniu mokėjimu arba „Perlo“ terminaluose, gavus mokėjimo kvitą. Mokesčiai į kasą nebėra priimami. 

Tėvai, kurie moka darželio mokesčius už vaiko išlaikymą internetu, mokėjimo pavedime TURI nurodyti:

 • Vaiko, už kurį moka:
 1. pirmą vardo raidę;
 2. pavardę;
 3. lankomos grupės pavadinimą.
 • MOKAMA SUMA TURI BŪTI TOKIA, kuri nurodyta mokėjimo atsiskaitymo sąraše.